Lokaty bankowe

Jeśli czytasz nasze artykuły udało Ci się dowiedzieć, czym są lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i kredyty gotówkowe, oraz jak w odpowiedni sposób zarządzać swoim kapitałem, ażeby nie przetrwonić go na rzeczy, które nie są tego warte. Tym razem omówimy powierzchownie rodzaje lokat, jakie oferuje jeden z dwóch największych banków na rynku polskim, a potem zajmiemy się innymi operacjami, jakie proponuje on swoich klientom.

Lokaty jakie oferuje Pekao BP, bo będzie mowa o tej placówce to : progresywna, standardowa, e-lokata, negocjowana, rentierska i overnight. Pokrótce postaram się omówić każdą z nich. Pierwsza może zostać zawarta na 9 lub 13 miesięcy, przy czym kapitalizacja wraz z kolejnymi miesiącami wzrasta. Minimalny wkład wynosi 1000 złotych, a umowę możemy zerwać nawet po 3 miesiącach, bez utraty naliczonych przedtem odsetek od środków pieniężnych, jakie umieściliśmy w banku. Lokata standardowa może zostać zawarta na 1,2,3,6,7,9,12,24 lub 36 miesięcy i zależnie od kwoty, jaką tam umieścimy będzie miała różne stopy procentowe. Od 1000 do 50 tysięcy inne, aniżeli od 100 tysięcy w górę i jest to opłacalne z wiadomych powodów. Większe pieniądze, większy zysk, także dla banku. Tutaj możnaby od razu przejść do lokaty negocjowanej, która jak sama nazwa mówi traktuje o negocjacjach w trakcie zawierania umowy. E-lokata natomiast pozwala na swobodny dostęp poprzez Internet i usługę Pekao24, a oprocentowanie również jest zależne od kwoty, jaką pierwotnie wpłaciliśmy.

Nieco innym typem, aniżeli wszystkie wyżej wymienione jest lokata rentierska, której minimalny wkład wynosi 5000 euro, bądź 10 tysięcy złotych, a odsetki naliczane co miesiąc będą wysyłane na konto wskazane przez klienta banku. Mogą być one naliczane co miesiąc, lub kwartał. Opłata pierwotna pozostanie w banku, podczas gdy odsetki będą mogły być wykorzystane przez osobę lokującą środki. Ostatnia lokata to overnight, które są zawierane na bardzo krótki okres czasu, na 1 lub kilka dni, a wkład wynosi od 50 tysięcy polskich złotych w górę. Oprocentowanie ustalane jest indywidualnie, w postaci negocjacji i dojścia do konsensusu podczas rozmów. Pekao BP gwarantuje swoim klientom, iż w razie niebezpieczeństwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci pożyczony kapitał.

O innych metodach w kolejnym artykule, a ja mam nadzieję, że udało mi się uświadomić Ciebie czytelniku, jakie mamy rodzaje lokat i które są dla Ciebie najkorzystniejsze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s